Đăng nhập

 
 

Thông tin hành chính
Xúc tiến thương mại

Kêu gọi đầu tư: Công trình cấp nước sạch tập trung
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 1209 /QĐ-UBND; Ban hành danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 30/2018/NQHĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
Postmart: Sàn giao dịch mới của các sản phẩm đặc sản (OCOP)
Tại Quảng Nam, để thực hiện chủ trương phát triển các sản phẩm, hàng hóa truyền thống vùng miền trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Quảng Nam miễn tất cả các khoản phí cho các công ty, doanh nghiệp, cơ sở... khi đưa các sản phẩm truyền thống địa phương (OCOP) lên sàn giao dịch điện tử https://postmart.vn
Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành bảng mã số HS
Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Một số điểm mới cơ bản về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Ngày 7/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Quy định mới của Chính phủ về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp
Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của ngành Nông nghiệp năm 2019
Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp xây dựng kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2019 gồm: 12 Hội chợ Triển lãm, Diễn đàn trong nước; 4 Hội chợ Triển lãm nước ngoài thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia; 4 hội chợ Triển lãm nước ngoài thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đường dây nóng

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam.
Trụ sở: 119 - Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812078 - Fax : 02353.852629 - Email : phongkythuatso@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)